Inschrijving

STAND UP

98% VAN DE VROUWEN IN BELGIË IS OOIT HET SLACHTOFFER GEWEEST VAN SEKSUELE INTIMIDATIE OP OPENBARE PLAATSEN.*

Stand Up is een internationaal opleidingsprogramma op initiatief van L’Oréal Paris, de ngo Hollaback! en de vzw Blijf van mijn Lijf. Doel is om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren en op te leiden om op een veilige manier in te grijpen wanneer ze slachtoffer of getuige zijn van seksuele intimidatie op openbare plaatsen. BVML zet zich samen met de netwerken van deskundigenverenigingen van de Conseil des Femmes Francophones de Belgique en de Vrouwenraad in om het programma Stand Up in heel België uit te rollen.

Professionals geven je een onlineopleiding van een uur. Het programma gaat van start in september 2021. Meer info in de trein- en metrostations.

Inschrijven

De volgende sessies

BVML zet zich samen met Punt vzw in om het programma Stand UP in heel België uit te rollen. 

BVML zet zich samen met Punt vzw in om het programma Stand Up in heel België uit te rollen.

top